ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

1. Загальні положення

 • 1.1. Нижченаведений текст є Договором між інтернет-магазином Balletki.com, надалі "Продавець", і користувачем послуг інтернет-магазину, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа підприємець), надалі «Покупець».

 • 1.2. Цей Договір визначає умови покупки взуття, надалі «Товар», Покупцем через інтернет-магазин Продавця.

 • 1.3. Договір є публічним згідно зі ст. 633 та ст. 641 Цивільного кодексу України та є еквівалентом "усної угоди", та має належну юридичну силу.

 • 1.4. У відповідності зі ст. 642 Цивільного Кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов цього договору-оферти, що підтверджує укладення Договору на запропонованих умовах, є факт здійснення Покупцем оплати вартості замовленого на сайті інтернет-магазину (або в інший спосіб) товару.

 • 1.5. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають такі значення:

 • "Інтернет-магазин" - сайт Продавця, створений для укладення Договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу, після ознайомлення Покупцем із запропонованим Товаром Продавця на фотознімках дистанційним способом.

 • "Продавець" - організація, незалежно від її організаційно-правової форми, та/або фізична особа-підприємець, який здійснює продаж товару.

 • "Товар" - продукція, пропонована до продажу і розміщена на сайті Balletki.com.

 • "Покупець" - фізична та/або юридична особа, яка здійснює замовлення на сайті Balletki.com.

 • "Одержувач" - фізична та/або юридична особа, визначена Покупцем, яка повинна отримати замовлений Товар.

 • "Акцепт" - повне і беззастережне прийняття Покупцем умов Договору.

 • "Замовлення" - окремі позиції з асортиментного переліку товару, зазначені Покупцем при оформленні заявки на сайті.

2. Предмет договору

 • 2.1. Продавець здійснює продаж і доставку Товару згідно з чинним прейскурантом, опублікованим на сайті Balletki.com а Покупець оплачує та приймає Товар відповідно до умов цього Договору.

3. Порядок оформлення замовлення

 • 3.1. Формування замовлення.

 • 3.1.1. Замовлення приймаються через сайт Balletki.com в робочий час Продавця.

 • 3.1.2. Вартість замовлення взуття включає доставку до Одержувача, якщо вартість замовлення перевищує 990 грн. і не оплачується окремо.

 • 3.1.3. Вартість всіх видів доставки позначена в розділі "Доставка" на сайті Продавця.

 • 3.1.4. Разом з тим, Продавець не надає послуги з купівлі та доставки товарів, придбаних у третіх осіб за замовленням Покупця.

 • 3.1.5. Якщо замовлення було повністю оформлене і оплачене Покупцем, створення замовлення відбувається за кілька годин до доставки.

 • 3.1.6. Якщо замовлення було оформлено після 15:00 відправка замовлення буде здійснена тільки на наступний робочий день.

 • 3.1.7. При оформленні замовлення Покупець повинен максимально точно вказати дані Одержувача. Невірна інформація, надана покупцем, може перешкодити виконанню замовлення в зазначений час. У такому разі доставка відкладається до моменту уточнення коректних даних Одержувача, але не більше, ніж на 12 годин з моменту оплати замовлення Покупцем.

 • 3.2. Порядок оплати замовлення.

 • 3.2.1. Оплата замовлення означає згоду Покупця на укладення цього Договору з Продавцем.

 • 3.2.2. Покупець оплачує вартість замовлення за Договором шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця. Датою оплати вважається день надходження грошових коштів на рахунок Продавця.

 • 3.2.3. Ціни на будь-які позиції Товару, зазначені на сайті Balletki.com, є чинними на момент здійснення замовлення.

 • 3.2.4. Покупець має право підтвердити або анулювати замовлення до того моменту, поки він не оплачений.

 • 3.2.5. Замовлення приймаються до виконання тільки після надходження грошових коштів на рахунок Продавця, за винятком вибору способу оплати «Готівкою при отриманні».

 • 3.2.6. Покупцеві повідомлення про оплату замовлення надсилається на електронну адресу, що була вказана при оформленні замовлення.

 • 3.2.7. Послуги платіжних систем, терміналів Покупець оплачує додатково.

 • 3.3. Умови доставки замовлення.

 • 3.3.1. При оформленні замовлення Покупець повинен чітко вказати вимоги щодо його доставки. Одне замовлення може бути оформлене на одну адресу. Якщо Вам необхідно привітати кількох осіб за різними адресами, слід оформити відповідну кількість замовлень.

 • 3.3.2. Доставка замовлення виконується за попереднім погодженням з одержувачем по телефону, що вказаний покупцем в замовленні.

 • 3.3.3. Внести зміни в замовлення Покупець може не пізніше, ніж за 1 годин3 до часу відправки замовлення. Якщо замовлення вже відправлено, скасувати його неможливо. Покупець може оформити і оплатити нове замовлення, при цьому забрати попереднє в пункті самовивезення, або, за бажанням покупця, може бути переадресований іншому одержувачу.

 • 3.4. Виконання замовлення у святкові дні.

 • 3.4.1. Графік виконання та доставки замовлень у святкові дні розміщується на сайті Balletki.com в розділі Доставка або на сторінці компанії в Google і соціальних мережах.

 

4. Термін виконання замовлення

 • 4.1. Термін виконання замовлення залежить від місця розташування одержувача - в межах України згідно з тарифами і графіку транспортної компанії Нова пошта. Ми не доставляємо взуття за межі України.

 • 4.3. Замовлення вважається виконаним у момент його передачі Одержувачу/Покупцю та/або його довіреним особам.

 • 4.4. Угода між Продавцем і Покупцем діє з моменту його укладення до моменту вручення замовлення Одержувачеві/Покупцеві або його довіреним особам.

5. Заміна Товару. Повернення Товару. Повернення Грошей.

6. Інтелектуальна Власність. Авторські Права.

 • 6.1. Продавець є єдиним власником Торгової марки Balletki.

 • 6.2. Пунктом 2.4 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

 • 6.3. Згідно зі ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені ст. 16 цього Закону, в тому числі, вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та приготування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

 • 6.4. Порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах знаків та позначень, вказаних у п. 5 ст. 16 цього Закону.

 • 6.5. Для законного використання ТМ - нанесення його на будь-який товар, для якого зареєстрований знак, далі за текстом іменований «Товар», упаковку, в якій міститься такий Товар, вивіску, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару з нанесеним зазначеним знаком для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі, в доменних іменах, потрібно отримати окремий дозвіл.

 • 6.6. Якщо суб'єкти підприємницької діяльності виявили бажання використовувати ТМ в своїй діяльності, за дозволом на її використання вони можуть звернутися листом на електронну адресу balletki.for.you@gmail.com

 • 6.7. Продавець є власником виключних майнових авторських прав на ряд фотографічних творів, графічних зображень на сайті і є їх єдиним автором. Продавець використовує фотографічні твори шляхом публікації на сайті Balletki.com для ілюстрації товарів і послуг.

 • 6.8. У силу презумпції оригінальності об'єктів авторського права, всі фотографічні твори є оригінальними, тому охороняються авторським правом без реєстрацій та формальностей з моменту їх створення в усіх країнах світу відповідно до «Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів» 1886 року і Законом України «Про авторське право і суміжні права» 1993 року.

 • 6.9. Суб'єкт виключних майнових авторських прав на фотографічні твори може давати дозвіл на використання цих творів третім особам і заборонити їх використання, якщо таке має місце, без отримання дозволу. Власник фото, розміщених на сайті Balletki.com, дає дозвіл на використання його фото тільки в тому випадку, коли на фото буде розміщено посилання на першоджерело.

 • 6.10. Якщо іншими авторами було виявлено розміщення їх фото-творів на сайті Balletki.com всі претензії приймаються за адресою balletki.for.you@gmai.com

7. Термін дії договору. Порядок внесення змін

 • 7.1. Акцепт Оферти Покупцем є підтвердженням укладення Договору за умовами Оферти.

 • 7.2. Договір набирає чинності з моменту оплати замовлення Покупцем і є чинним до моменту виконання Продавцем зобов'язань за цим Договором.

 • 7.3. Продавець має право вносити зміни в текст цього Договору на свій розсуд у будь-який момент і без попереднього повідомлення Покупця. Актуальна (чинна) редакція Договору завжди доступна на сайті.

 • 7.4. Покупець погоджується і визнає, що внесення змін до Оферти тягне за собою внесення цих змін в укладений вже чинний Договір між Покупцем і Продавцем; зміни в Договорі набирають чинності з такими змінами в Оферті.

8. Конфіденційність

 • 8.1. Продавець гарантує збереження таємниці інформації, що її Покупець вказує при реєстрації або при оформленні замовлення.

 • 8.2. Продавець гарантує, що персональні дані не будуть використані в корисливих цілях, на сторонніх ресурсах або для поширення спаму.

 • 8.3. При оформленні замовлення Покупець дає згоду на обробку своїх персональних даних, що зберігаються в базі Продавця виключно для ідентифікації Покупця/Одержувача при повторних замовленнях і для коректного їх виконання. При відмові Покупцем Продавець не зможе відповідним чином провести замовлення.

9. Відповідальність

 • 9.1. Продавець несе всі ризики, пов'язані з втратою або пошкодженням товару до моменту його передачі Покупцеві.

 • 9.2. Одержувач або той, хто прийняв товар в момент відсутності Одержувача, несе всі ризики, пов'язані з втратою або пошкодженням товару з моменту його приймання.

 • 9.3. Продавець вправі передавати свої права та обов'язки щодо виконання замовлень третім особам, не звільняючись від відповідальності.

 • 9.4. Продавець не несе відповідальність за неналежне використання або зберігання товарів Покупцем, що були замовлені на сайті Balletki.com.

 • 9.5. Відповідальність Сторін в інших випадках визначається відповідно до законодавства України.

 • 9.6. Сторони погоджуються, що будь-які спірні ситуації, вирішення яких не вдалося досягти шляхом переговорів, вирішуються відповідно до чинного українського законодавства.